OBĚHOVÉ

Oběhové (hospodářství) je jeden z aktuálních trendů řešení problémů udržitelnosti. Myšlenka cirkulace primárních surovin po ukončení životnosti výrobků je jistě správná.
Nemalý objem surovin z odpadů se už recykluje. Samozřejmě v „ekonomickém“ zájmu.

circular

To, co téměř neobíhá a zároveň představuje obrovskou zásobu energie i surovin, je BIOMASA. Biologické odpady. Energie slunce a Země, uložená do listu, větve nebo třeba stonku. Z biomasy lze získat energii celkem jednoduše více způsoby. Po využité energii stále zůstávají látky a materiály, které nahradí primární zdroje. Poslední, zbývající a nevyužitelné části využije půda.

cyclus-2